Seyahatname - Balkan Kulübü

Seyahatname

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne ait Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nin Kış 2011 sayısında yayınlanan, Verena HAN’a ait ve dilimize Ana KILIÇ  tarafından çevrilmiş olan ''BALKAN SANAT TARİHİ KAYNAĞI OLARAK EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ'' isimli makaleye ait giriş bölümünü aşağıda okuyabilirsiniz.

''Evliya Çelebi’nin gezdiği çeşitli ülkelerdeki bilim adamlarınca seçilerek tercüme edilen bölümlere ilişkin günümüzde mevcut olan geniş bibliyografya içerisinde, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin V, VI ve VII. ciltlerindeki Yugoslav toprakları ile ilgili bölümlerin Sırpça ve Hırvatça çevirisine ait en kapsamlı üç yayın önemli bir yer tutmaktadır. Bu baskıların bütü olarak düzenlenmesinin yanı sıra çevirisi, yorumlanması, ön sözü ve Evliya’nın hayatına ilişkin yapılan incelemeler, erken vefat eden bilim adamı Hazim Sabanovic’in eseridir. Sabanovic’in “Seyahatname. Yugoslav Toprakları ile ilgili Bölümler” adlı eseri, özellikle hala yeterince kullanılmamış ama zengin bir bilgi kaynağı olan Evliya’nın sözlerinin tek kaynak olduğu durumlarda, Balkanlar özelinde halkların çeşitli etkinliklerinin araştırılması kapsamında Evliya’nın orijinal eserini kullanamayan bilim adamları için ufuk açmıstır. Şehir kültürü ve sanat tarihi kapsamında özel olarak bu kültür ve tarih çerçevesinde meydana gelen zanaatlar konusunda adı gecen eserin yeterince kullanılmaması üzerine ayrıca tartısılabilir. Seyahatname’nin daha doğrusu “Yugoslav Toprakları ile ilgili Bölümleri”nin bu anlamda kullanılmadığının farkında olarak bu bölümleri sistematik olarak incelerken eğilimlerimiz, ilgimiz ve konular hakkındaki bilgimiz açısından üç konu dikkatimizi çekmiştir. Bu konuları derinleştiren ve ilgi çekici kılan bilgiler elde etmemiz de onların seçiminde rol oynamıstır. “XVII Yüzyılda Balkanlarda Sedef İşlemesi Bilgisine Katkı”, “Nakışçı Kaya Sultan” ve “Camilerde Işığın Önemi” inceleyeceğimiz konulardır.''

Çalışmanın tamamına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar

Yorum yok

Yorum yazmak için üye girişi yapın.