Balkan Kulübü neden var? - Balkan Kulübü

Balkan Kulübü neden var?

 

Değerli üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere “Balkan Kulübü” dernekler statüsünde yer alan bir sivil toplum kuruluşudur. “Balkan Kulübü neden var?” sorusuna verilebilecek en yalın cevap aslında derneğimizin isminde gizlidir.

Balkanlar, basit coğrafi tanımıyla “balkan yarımadası” özellikle son yüzyılda çatışmalar, savaşlar ve hatta kitlesel katliamlarla anılan bir bölge konumundadır. Hatta yarımadanın bu özelliği öylesine öne çıkmaktadır ki, bir yeri bölmek, parçalamak için akademide “Balkanlaştırmak” terimi türetilmiş ve on yıllardır kullanılagelmiştir.

Bizler, ismi ayrıştırmayla anılan bir kültürün devamcıları olarak, bu yaklaşımı ciddiye alıyoruz. Bu sebepledir ki  dünyanın en güzide kültür labaratuvarlarından biri olan Balkanları yeniden birlikte ve özgürce yaşamak düşüncesiyle  hafızalara yerleştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Balkan Kulübü geliştirdiği sosyal ve kültürel projelere kaynak sağlaması amacıyla ekonomik iş birliğine önem vermektedir. Bizler çok iyi biliyoruz ki, bağımsız ve toplum yararına proje üretmek ancak ve ancak maddi açıdan ayakları üstünde duran bir yapıyla mümkündür. Balkan Kulübü bu sebeple bir “kulüp”tür ve alışagelmiş dernek yapılarından tam da bu noktada ayrılmaktadır.

Balkan Kulübü genç ve dinamik yapısıyla, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve temelini  sevgiden ve birliktelikten  alan derin bir motivasyonla yoluna güçlenerek devam etmektedir. 

Balkan Kulübü,  birlikte refah içinde, özgürce, korkmadan yaşayabileceğimiz bir gelecek için var. Balkan Kulübü “yaşadığımız yer bizim” diyebilmek için var. Balkan Kulübü barış için var. Balkan Kulübü refah seviyemizi birlikte arttırmak, birlikte üretip birlikte kazanmak için var.

Her şeyden önce sizin için, size  ihtiyacımız var. Çünkü biz birlikte güçlüyüz!